Mzdy a personalistika

V oblasti personálnej a mzdovej agendy Vám ponúkame vysokú flexibilitu a širokú škálu služieb. Samozrejmosťou je diskrétnosť pri spracovávaní citlivých mzdových údajov. Spracovanie miezd a personálnej agendy s odbornou starostlivosťou a znalosťami bez ohľadu na veľkosť a predmet činnosti Vašej spoločnosti.

  • Komunikácia so Sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, daňovým úradom, zamestnancami
  • Komplexné spracovanie mzdovej agendy ako aj reportingu podľa individuálnych požiadaviek klienta
  • Spracovanie personálnej agendy spojenej s výstupom a nástupom zamestnancov, vrátane prípravy a aktualizácie pracovných zmlúv
  • Spracovanie ročného zúčtovania dane
  • Príprava a podávanie daňových priznaní