Registrácia partnerov verejného sektora

Zákon o partneroch verejného sektora 315/2016 je účinný od 1.2.2017. Od tohto dátumu sa každý nový partner verejného sektora, aj ten, ktorý je v procese už zapojený, a chce čerpať peniaze z verejných zdrojov vo výške plnenia viac ako 100 000€ jednorázovo, alebo plnenie viac ako 250 000€ opakovane za kalendárny rok pred podpisom zmluvy musí registrovať pred uzatvorením zmluvy, alebo jej zmenou, alebo pred plnením zmluvy do novozriadeného Registra partnerov verejného sektora /RPVS/. Doterajšie subjekty zapísané v Registri konečných užívateľov výhod /RKUV/, ktorí sa zrušil, sa považujú za Partnerov verejného sektora /PVS/ zapísaných v Registri partnerov verejného sektora /RPVS/ a sú povinní si zabezpečiť verifikáciu a zápis o verifikácii a identifikácii Konečného užívateľa výhod /KUV/ do RPVS do 31.7.2017. Nesplnenie tejto povinnosti je dôvodom pre odopretie plnenia a ďalšie postihy, aj pre výmaz partnera z registra, ktoré registrujúci orgán vykoná z úradnej moci.

Ako oprávnená osoba robiť tieto úkony verifikácie a zápisu do RPVS Vám zabezpečíme splnenie povinnosti registrácie a plnenie následnej zákonnej povinnosti priebežnej verifikácie.

Cenník pre práce verifikácie a zápisu pre firmy s jednoduchou štruktúrou:

  • Jeden PVS spoločník: Cena za zápis 700€ + následné služby oprávnenej osoby do 31.03.2018 zadarmo
  • Dvaja PVS spoločníci: Cena za zápis 900€ + následné služby oprávnenej osoby do 31.03.2018 zadarmo
  • Traja a viac spoločníkov: Cena za zápis  1 100€ + následné služby oprávnenej osoby do 31.03. 2018 zadarmo

Služby oprávnenej osoby a pravidelné verifikácie budú od 1.4.2018 spoplatnené sumou 50€ / mesačne. Služba pravidelnej verifikácie nie je podmienkou pre vykonanie prvozápisu do RPVS. Podmienky a potrebu pravidelnej verifikácie sa dočítate v zákone 315/2016 a vysvetlíme v procese verifikácie a zápisu.