Účtovníctvo

 • Vypracovanie interných smerníc účtovania, zavedenie účtovných postupov a správneho účtovania dokladov pri vzniku spoločnosti
 • Účtovné a ekonomické služby v oblasti
  • dodávateľských faktúr
  • odberateľských faktúr
  • pokladničných dokladov
  • bankových dokladov
  • interných dokladov
  • skladových dokladov
  • dokladov evidencie majetku
  • mzdových dokladov.
 • Účtovné služby v etape konkurzu a likvidácie spoločnosti
 • Priebežné výstupné zostavy potrebné napr. pri žiadosti klienta o úver alebo leasing
 • Daňové priznanie dane z príjmov právnických osôb
 • Daňové priznanie dane z motorových vozidiel
 • Príprava výkazov a reportov podľa požiadaviek klienta
 • Účtovné poradenstvo a konzultácie (telefonické, mailové a osobné konzultácie)
 • Optimalizácia finančných a účtovných procesov
 • Tvorba vnútropodnikových smerníc
 • Ďalšie administratívne práce podľa požiadaviek klienta (sledovanie splatnosti záväzkov, sledovanie splatnosti pohľadávok a vypracovanie upomienok, vypracovanie podkladov k úverovým zmluvám…)
 • Rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia