O nás

  • Nestíhate sledovať množstvo zákonov, právnych predpisov a ich novelizácií?
  • Sú Vaše daňové záležitosti optimálne?
  • Ste si istí, že máte účtovníctvo a s tým súvisiacu agendu celkom v poriadku?
  • Viete presne identifikovať slabiny Vašej podnikateľskej činnosti a na druhej strane determinovať silné stránky, o ktoré sa môžete bezpečne opierať?
 • Poznáte slabé miesta Vašich interných kontrolných systémov, ktoré môže niektorý pracovník, spoločník alebo člen manažmentu zneužiť?

… je tu pre Vás AUDITEX s.r.o.,

AUDITEX s.r.o. pôsobí na trhu účtovných služieb od roku 1995. Má tak dlhodobé skúsenosti s vedením účtovnej evidencie,  poradenskej činnosti a finančných analýz spoločností.
Pri poskytovaní odborných služieb:

  • Sledujeme právne prostredie – legislatívne zmeny a ich dopady na podnikateľskú prax
  • Ovládame princípy fungovania firiem od ich vzniku, poskytnutia sídla a adresy, až po ukončenie podnikateľských aktivít
  • Pracujú u nás špičkoví odborníci,
 • Poskytujeme kvalitné poradenstvo v oblasti vzniku, ekonomiky, daňového zastupovania, financií, konkurzov, likvidácií spoločností.

Ak máte problém, skúste sa s nami skontaktovať a spolu problém vyriešime.

doc. Ing. Mária Heribanová, PhD.
audítor
účtovníctvo
daňové poradenstvo

Radovan Grežďo
mzdy a personalistika