Daňové a finančné poradenstvo

Daňové poradenstvo
V rámci daňového poradenstvo poskytujeme:

 • Vypracovanie všetkých druhov daňových priznaní pre fyzické a právnické osoby
 • Daňová previerka účtov a záznamov
 • Spracovanie alebo overenie daňových priznaní pre všetky druhy daní
 • Daňové poradenstvo, výklad daňových právnych predpisov
 • Pomoc zahraničným pracovníkom pri ich daňovej registrácii a plánovaní ich odmeňovania s cieľom optimalizovať daňové náklady
 • Zastupovanie klientov pred daňovými orgánmi v oblasti daní

Finančné poradenstvo
Predvstupná analýza, duediligence správy

 • Office služby
 • Finančné analýzy
 • Daňové zastupovanie
 • Vypracovanie dokumentácie transferového oceňovania
 • Poradenstvo v konkurznom konaní
 • Odborný servis pri zakladaní spoločnosti
 • Poradenstvo pri zmene vlastníckych vzťahov v spoločnostiach
 • Poradenstvo pri likvidácii spoločnosti
 • Individuálna školiaca činnosť (výpočet Cashflow, daňová analýza)