Cenník

Registrer partnerov verejného sektora
Cenník pre práce verifikácie a zápisu pre firmy s jednoduchou štruktúrou:

  • Jeden PVS spoločník: Cena za zápis 700€ + následné služby oprávnenej osoby do 31.03.2018 zadarmo
  • Dvaja PVS spoločníci: Cena za zápis 900€ + následné služby oprávnenej osoby do 31.03.2018 zadarmo
  • Traja a viac spoločníkov: Cena za zápis  1 100€ + následné služby oprávnenej osoby do 31.03. 2018 zadarmo
  • Služby oprávnenej osoby a pravidelné verifikácie budú od 1.4.2018 spoplatnené sumou 50€ / mesačne.

Účtovníctvo
Cena sa stanovuje tromi spôsobmi podľa toho, ktorý spôsob vyhovuje klientovi:

  1. Na základe skutočne zaúčtovaných účtovných položiek podľa cenníka. Cena závisí od celkového počtu položiek.
  2. Fixnou sumou za mesiac na základe predpokladaného počtu účtovných položiek. Minimálny paušál je od 20 €/mesiac.
  3. Kombináciu uvedených metód, prípadne dohodou s klientom aby bola konečná cena prijateľná pre obidve strany.

Neúčtujeme žiadne iné poplatky a dohodnutá cena je konečná. Každý klient má v cene zahrnuté účtovné a daňové poradenstvo pri bežných otázkach, ktoré potrebuje operatívne vyriešiť.

Daňové poradenstvo
Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ A) od 15 €
Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) od 30 €
Daňové priznanie k dani z príjmov PO od 100 €
Individuálne daňové poradenstvo dohodou