Kontakt

AUDITEX s.r.o.
Astrová 46
821 01 Bratislava 2

tel./fax/email:
+ 421 905 612 646

IČO: 313 902 51
DIČ: 2020304946
obchodný register
Okresného súdu Bratislava 1
číslo vložky: 8506/B