Audit

V rámci audítorských služieb poskytujeme:

  • Štatutárny audit,
  • Priebežný audit,
  • Mimoriadny audit,
  • Audit konsolidovanej účtovnej závierky
  • Audit výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy,
  • Due dilligence
  • Audit alebo kontrolu podvojného alebo jednoduchého účtovníctva
  • Audit alebo kontrolu konkrétnych oblastí podvojného, jednoduchého účtovníctva
  • Iné uisťovacie a súvisiace služby